ปัญหาและคำแนะนำ

การส่องตรวจและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช จำเป็นหรือไม่?
• จะตรวจในกรณีดังต่อไปนี้
1. ภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ
2. ล้มเหลวจากการฉีดเชื้อแล้ว 3 ครั้ง (สามีเชื้อแข็งแรงปกติ)
3. ตรวจพบมดลูกมีพังผืดยึดแน่น มีเนื้องอกในโพรงมดลูก หรือมีถุงน้ำรังไข่

BORN IVF Clinic

เลขที่ 89/241 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
เขตลาดยาว แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่ใกล้เคียง ใกล้วัดเสมียนนารี ประชานิเวศน์ 1
ตรงข้ามตลาดบองมาเช่
(ติดธนาคารทหารไทย)

โทรศัพท์: 02-002-6070
Hotline: 094-052-5053

อีเมล์: bornivf@gmail.com

Facebook
Line id: bornivf
เวลาทำการ ทุกวัน 9.00-18.00 น

SHARE THIS PAGE!