บริการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

การส่องตรวจวินิจฉัยผ่านกล้องทางนรีเวช
มี 2 ช่องทาง คือ

 การส่องตรวจวินิจฉัยผ่านกล้องทางหน้าท้อง

การส่องตรวจวินิจฉัยผ่านกล้องทางหน้าท้อง เพื่อตรวจหาสิ่งผิดปกติที่เป็นสาเหตุในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน และยังสามารถผ่าตัดแก้ไขผ่านกล้องได้ด้วย เช่น ถุงน้ำรังไข่ เนื้องอกมดลูก และพังผืดในอุ้งเชิงกราน
การส่องตรวจวินิจฉัยผ่านกล้องทางปากมดลูก

การส่องตรวจวินิจฉัยผ่านกล้องทางปากมดลูก และผ่าตัดแก้ไขสิ่งผิดปกติที่เป็นสาเหตุในโพรงมดลูก เช่น พังผืด เนื้องอก ความผิดปกติของผนังมดลูก ฯลฯ


BORN IVF Clinic

เลขที่ 89/241 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
เขตลาดยาว แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่ใกล้เคียง ใกล้วัดเสมียนนารี ประชานิเวศน์ 1
ตรงข้ามตลาดบองมาเช่
(ติดธนาคารทหารไทย)

โทรศัพท์: 02-002-6070
Hotline: 094-052-5053

อีเมล์: bornivf@gmail.com

Facebook
Line id: bornivf
เวลาทำการ ทุกวัน 9.00-18.00 น

SHARE THIS PAGE!